نکاتـی چند از سخنرانی با موضـوع  " معنویات "

 

1- بزرگترین خطری که مؤمنین را تهدید می کند، این است که نتوانند از مادیات در راه کسب معنویات استفاده کنند.

 

2- بر اساس آیات و روایات باید مادیات وسیله ای باشد برای رسیدن به معنویات.

 

3- فرد مؤمن حقیقی با کسی که ادعای ایمان دارد، فرق دارد، اولی از حواس به معنویات می رسد، ولی دومی این طور نیست.

 

4- کسی که از حواس درست استفاده می کند، از حس ظاهری به حس باطنی می رسد، مؤمن واقعی باید از همین دیدن معمولی به بصیرت برسد، اگر این طور نیست، فقط ادعای ایمان را دارد و مؤمن نبوده است.

 

5- اهل ایمان کسی است که از مادیات به معنویات برسد، از دنیا به آخرت برسد.

 

6- کسی که غیبت را می شنود، اگر این حرف را نزد خودش نگه دارد، ایمان او حرف را هضم می کند، و تبدیل به حسنه می کند، اگر همان موقع جواب دهد و از غیبت شونده حمایت کند، ایمانش قوی تر است.

 

7- اولین نشانه ایمان، سجده است، یعنی آخرین رتبه ای که شخص در مقابل کسی تواضع می کند. ببین در مقابل چه کسی سجده می کنی؟! نشانه شخص مؤمن این است که در مقابل خدا سجده می کند.

 

8- دومین نشانه، تسبیح است، مؤمن حقیقی اهل سبحان ا... است. حداقل آن گفتن در نماز، و بالاتر از آن مفهوم سبحان ا... هر اتفاق بدی که می افتد، به خدا نسبت ندهیم، خدا فقط اهل خیر است، اگر چیزی خراب شده، گردن خدا نیاندازد. سبحان ا... ظرف قلب را بزرگ می کند، تا ایمان در آن جای بگیرد، در غیر اینصورت از چشم و گوش و دیگر اعضای بدن ایمان فرار می کند.

 

9- اهل ایمان متکبر نیستند، اول و مهم آن در برابر خدا. کسی که کوچکتر است برابر بزرگتر تواضع می کند.

 

10- اهل ایمان، اهل غفلت نیستند، اگر می خواهی ببینی چشم باطنی، گوش باطنی داری یا نه، ببین در برخورد با دیگران چه کار می کنی، اگر با همه یکجور هستی، اهل غفلت هستی، یعنی سربه هوایی، یعنی اگر از او سؤال کنند، چرا اینجایی، می گوید نمی دانم. هیچ منطقی ندارد. برای کارهایش دلیل ندارد.

 

11- اهل ایمان، به یاد خدا هستند، ما چقدر در روز به یاد خدا هستیم؟! چقدرش آشکار است مثل نماز خواندن، چقدرش پنهان است مثل به کسی خدمت کنیم. مؤمن حقیقی همیشه در شب و روز به یاد خدا هست، چه آشکارا و چه پنهان.

 

12- دیگر نشانه اهل ایمان، قرآن خواندن است ،اگر درست بخواند، حتما معنی آن را هم درک می کند، و به آن عمل می کند. مؤمن حقیقی هر روز قرآن می خواند، حداقل آن این است که وقتی نماز می خواند، در حد یک سوره، قرآن می خواند. اهل ایمان وقتی قرآن می خوانند، روی آنها تأثیر گذاشته و سپس به آن عمل می کنند.

 

13- نشانه دیگر دینداری است، دین یعنی روش زندگی، روشی که خدا ارائه کرده است برای زندگی. به طور مثال برای کفش خریدن، پوشیدن، تمیز نگه داشتن، غذا خوردن، کسی که چند تا غذا را با هم می خورد، ایمانش ضعیف است، کسی که بدون روش زندگی می کند، ایمان ندارد و یا ایمانش ضعیف است. باید برای خوابیدن، لباس خریدن، پوشیدن و ... روش داشته باشد. مؤمن حقیقی همه کارهایش روش مند است.

 

14- خدا انسان را کریم آفریده است، کریم از یک نگاه یعنی بخشنده و از سویی دیگر یعنی محترم، با اکرام، خدا برای انسان حرمت و کرامت قائل شده، به همین جهت حتی هنگامی که انسان در حمام هم تنها می باشد، نمی پسندد که کاملاً برهنه باشد. 

 

15- انسانها از لحاظ روانی دو دسته اند، یک عده از درون و یک عده از بیرون ضربه می خورند. عده ای مشکل شان از درون است، هر چه هم که اطرافش خوب یا بد باشد، این دسته از نفس خود ضربه می خورند، یک عده هم از بیرون ضربه می خورند، همین این که پهلوی کسی می نشینند، دچار غفلت می شوند، اینها شیطان هستند که سوارش شده است.

 

16- کسی که همیشه می گوید: من گناهکارم، من بیچاره ام، من دیگر نمی توانم با ایمان شوم، این شخص شیطان سوارش شده است.

 

17- اگر بجای شیطان، نفس را بکوبید، شیطان سوار انسان می شود، باید درست تشخیص دهیم کجا نفس و کجا شیطان را بکوبیم.

 

18- نشانه دیگر اهل ایمان، این است که اهل گذشت هستند، بی منت در هر چیزی. در هر حالی اهل بخشش هستند. همیشه خوب حرف می زنند و حرف های خوب می زنند.

 

19- اهل ایمان با انسان جاهل راه نمی روند، اگر کسی که هر روز غیبت می کند، باید رفاقت و رابطه را با آن قطع کنی. اگر کسی خودش نمی خواهد درست شود، خدا هم کاری برای او نمی کند، خدا به پیغمبر(ص) هم فرموده که تو نیز نمی توانی، این اشخاص را هدایت کنی. آدم نباید نادان باشد، و با نادان نیز ارتباط نداشته باشد.

 

20- تمامی این صحبتها در آیات آخر سوره اعراف آمده است، که به عنوان تذکر گفته شد، مؤمن اهل تذکر و یادآوری می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group