بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس آیات قرآن کریم و مبانی متقن اعتقادی شیعه، "ایمان به خدا" و "ایمان به آخرت" 2 رکن اصلی ایمان و تمایز کننده از کفر هستند و "ایمان به نبوت" حدفاصل، واسط و تبیین کننده دو رکن پیش گفته است لذا اصول ایمانی و اعتقادی ما 3 رکن اصلی و اساسی دارد:

توحید

نبوت

معاد

تجلیه توحید، عدل است و تجلی نبوت، امامت است. یعنی وحدانیت خدا در بسط عدل و لمس و درک عدالت محقق می گردد؛ همچنان که ثمره بعثت انبیاء در عملکرد اوصیا دیده میشود و بدون آن ابتر و بی فایده است . پس مبنای 5 رکن مشهور اصول دین حقیقی یعنی اسلام به معنای تمام و کمال آن مشخص شد.

اما نکته ای که مباحث جاری گروه خصوصا بحث مهم ظهور مرتبط است رابطه بین دو رکن "عدل" و "امامت" است که تفکر ناب شیعه را خلل ناپذیر ساخته و حقانیتش را اثبات میکند. لذا بر مومنین و مدعیان انتظار، ضرورت داره که به این نکته مهم و راهبردی توجه کنن و سعی در درک و دریافت صحیح و کاملش داشته باشن.

اگر در قرآن و همه اسناد معتبر آسمانی، تاکید بر یگانگی خداست و همگان -بدون توجه به جایگاهشان- عبد او هستند؛ یک پیام مهم و آشکار دارد: پیام یگانگی خداوند متعال، ارتباط یکسان او با همه بندگان است. یعنی او برای همه خالق و هدایتگر است و همچنان که عناصر اصلی خلقت همه بندگان یکسان است، همه امکانات عالم نیز در خدما هدایت آنهاست و از این حیث هیچ فرقی بین بندگان خدا نیست.

از سوی دیگر همه انبیاء الهی وجودشان نشان دهنده خداست و حرف و عملشان نشان دهنده راه خدا، لذا دستورات و توصیه هایشان، حرفهای خداست و آنها زبان و واسطه خدا هستند. پس واضح است قانون خدا را دریافت، تدوین و ابلاغ میکنند، تا انسانها فراخور ظرفیت خود و اراده و اختیاری که دارند از این تعالیم بهرمند شوند.

اما نکته مهم این است آیا قانون گذار و مبلغ و مروج قانون الهی، خود مجری منحصر آن است یا خیر؟ پاسخ به این سوال این است که اگر چه همه انبیاء الهی از آدم تا خاتم، مجری قوانین ابلاغی خود بوده اند اما مجال اعمال همه قوانین در عمر مبارک هیچ یک و بلکه همه آن بزرگواران وجود نداشته است و لاجرم می بایست مکانیزمی ادامه دار تا قیامت و انتهای زندگی زمینی وجود داشته باشد که همه قوانین در همه مراتب آن به اجرا گذاشته شود، این مکانیزم دقیق و نجات بخش، رکن مهم "امامت " است که قطعا تا انتهای زندگی زمینی ادامه خواهد داشت.

بر اساس نکته برداشتی از ارتباط توحید و عدل و همچنین نکته برداشتی از ارتباط نبوت و امامت، در می یابیم سرآمد عدل الهی که تجلی تام وحدانیت و یگانگی اوست با ختم وصایت و جانشینی آخرین پیامبرخدا، که وجود مقدس حضرت حجة بن الحسن العسکری است، یکی است و آخرین امام مامور بسط عدل الهی و اجرای تمام و کمال قوانین الهی است که از آدم تا خاتم مامور ابلاغ آن بوده اند.

امیدوارم این نکته مهم و اساسی که از ریشه اعتقادی تحقق ظهور در قلب ماست بدرستی درک و دریافت بشه. ان شاءالله

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group