استاد در این آیه مگر نه اینکه کسی که در حال نماز انفاق کرد فقط حضرت علی بوده پس چرا در آیه از ضمیر جمع (الذین) استفاده شده نه الذی؟!

البته توضیحات خاص و دقیق داره اما حضرت امیرالمومنین علیه السلام مصداق تام این آیه هستند اما این مرام و اخلاق مختص جمیع مؤمنین هست لذا سراسر آیه درباره جمیع مؤمنین حقیقی ست که در آن واقعه تاریخی نمود عینی ش در وجود مقدس امام علی و آن رفتار کریمانه محقق و ظاهر شد

 با توضیحات شمامیشه نتیجه گرفت که آیه نه تنها در مورد امام اول شیعیان هست بلکه هر دوازده امام رو هم شامل میشه؟

 و نه  تنها همه ائمه بلکه همه مومنین حقیقی!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group