در موقعیتهایی که افرادی مشغول غیبتن و ترک مکان ممکن نباشه، اگر فرد سرش رو به کار خودش مشغول کنه جوری که کمترین توجه و اهمیتی به شنیده ها ندهد،

بازم اثر منفی شنیدن غیبت شامل حالش میشه؟

اگر امکان دفاع و قطع غیبت وجود داشته باشه، و همچنین اگر به صرف نشنیدن غیبت یا خود را به نشنیدن زدن، آبروی فرد مومنی بره، مصونیتی از عواقب غیبت وجود نداره

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group