دلیل اینکه ما از خدا و ولی خدا طلب کار هستیم چیه؟ فکر میکنیم لطفهایی که در حق ما میکنن بنوعی وظیفه ای هست در قبال ما. این نوع نگرش بخاطر چیه و درمانش چیه؟

معمولا علت طلبکار شدن از خدا و اولیاء خدا، روا نشدن برخی حاجات یا نداشتن و نرسیدن به برخی امکانات مادی و دنیایی ست.

اساسا وقتی انسان مومن خدا و برگزیدگانش رو وسیله رفع حاجات و اجابت خواسته های خودش میدونه، تنها تا زمانی که خواسته هاش محقق میشه، از خدا و اولیاءش راضی ست و احساس طلبکاری نمیکنه اما به محض اینکه مانع بر سر راه اجابت دعاهاش ایجاد بشه-که مقصر هم خودش هست- و یا اینکه با مقایسه زندگی و وضعیت دنیایی خودش با دیگران، خودش رو عقب و کم بهره ببینه، اینجاست که طلبکاری از خدا و برگزیدگان الهی شروع میشه.

درمان این عارضه اینست که ما اساسا خدا و اولیائ الهی رو با اینکه رواکننده حاجات و نیازهای مادی هم هستند، کانون نور و هدایت و معدن نعمات معنوی بدونیم. در این صورت مشکلی که گفتید رفه رفته حل میشه. ان شاءالله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group