جایی خواندم خواندن نماز دراوقات مکروه گناه صغیرست. اوقات مکروه کدام زمانهاست؟

این حرف صحت نداره

کراهت خواندن نماز در 5 وقت خاص که در کتب فقهی بهش اشاره شده بخاطر نبود دستوری از سوی شرع و وارد نشدن نماز خاص در این اوقات هست لذا فتوا داده اند که خواندن نماز در این اوقات کراهت دارد. کراهت هم به معنای گناه صغیره نیست .

بعد از نماز صبح

قبل از ظهر شرعی

بعد از نماز عصر

موقع طلوع خورشید

موقع غروب خورشید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group