ولایت یعنی چی؟

ولایت در لغت به معنای سرپرستی مبتنی بر محبت است یعنی اگر کسی اختیار امورش را بخاطر دوستی بدست کسی بسپرد آن فرد ولی اوست و بالاتر و دقیق تر اینکه همه انسانها-بلکه همه موجودات- چه بخواهند چه نخواهند تحت سرپرستی دیگری هستند و در نهان و آشکار در حالت مدیریت شدن هستند؛ حالا این صاحب اختیار ممکن است خدا و شبکه متصل به او باشد یا هرکس و هر چیز دیگر. ولایت الهی، حق و تربیت کننده و کمال بخش است و هر ولایت دیگری باطل و گمراه کننده ست و رفته رفته انسان را از حقیقیت انسانی تهی میکند.

از افکار و اعمال انسانها میتوان پی برد که تحت سرپرستی چه کسی هستند و آیا به سمت کمال انسانی در حال حرکتند یا درحال سقوطند!

ایمان و عمل صالح در جمیع مراتب آن که مبتنی و متکی به محبت- نسبت به همه- باشد، نشانه قرار داشتن فرد در ذیل ولایت الهی و اولیاءالهی ست و در غیر اینصورت او تحت سرپرستی شیطان و طاغوت است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group