در احادیث معصومین علیهم السلام آیا به وجود یا عدم وجود حیات در غیر از کره زمین اشاره ای شده؟

از نظر معارف توحیدی همه موجودات زنده اند و اینکه بخواهیم جای دیگری حیات را پیدا کنیم یک سوال اشتباه و بلکه گمراه کننده ست چون حیات انواع مختلفی دارد و موجودات زنده صرفا همانند موجوادت زنده ساکن برروی زمین نیستند.

آیات و روایات در این زمینه زیاده

مد نظرم بیشتر حیات از نوع موجوداتی کم و بیش در حد انسان و دارای جسم و عقله(فضایی).

در این همه کرات و سیارات، یعنی زمین تنها مکان دارای این نوع حیاته،یا ممکنه در جای دیگه هم موجوداتی دارای جسم و عقل باشن؟

موجودات مختلفند و منحصر به اینهایی که برای انسان قابل حس و شناختند، نیستند. "جسم" هم بسیار گسترده تر و پیچیده تر از این جسم محسوس و ملموس مد نظر است که قبلا در بحث مراتب عالم بهش اشاره هایی کردم

چیزی که در این خصوص مهم و اصله اینه که انسان از همه موجودات مرئی و نامرئی و شناخته شده و ناشناخته -با هر جسم و شکلی- برتر است و همه را برای خدمت به او آفریده اند. پس محل زندگی او برترین محل برای زندگی ست و اینجا سکوی پرش است. زندگی در عوالم دیگر یا در آسمانها تابع شرایط آنجاست که با تصورات ما فاصله زیادی دارد.

تا کمی در خصوص ابعاد هستی باورمند نشویم، تصورات ما جنبه ی یک بعدی و ناقص دارد و نمیتوانم درک کامل و صحیحی از مدل عالم خلقت و مراتب ان و به تبع، مخلوقات مختلف آنها داشته باشیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group