خداوند در قرآن میفرماید "فلنسئلن الذین ارسل الیهم ولنسئلن المرسلین" این آیه اشاره به چی داره؟ چطور میشه که از انبیاء سوال بشه؟

جز خداوند متعال همه مورد سوال قرار میگیرند و در قرآن کریم مثالهایی هم برای این مسئله ذکر شده مثل آیات 116 تا 120 سوره مبارکه مائده که در خصوص سوال از حضرت عیسی بن مریم علیه السلام هست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group