اگر بخواهیم شکر نعمت به شکل زبانی(شکرلله) داشته باشیم،آیا باید نعمت ها را شمرده و جداگانه بابت هر نعمت شکر گفت؟ و آیا پایینترین حد شکرگزاری همین ذکر زبانیست؟

بله باید بطور خاص برای هر نعمت شکر کرد.

شکر با زبان کمترین و ساده ترین

شکر قلبی یا عملی بیشترین و بالاترین شکر محسوب میشه

شکر قلبی یا عملی همان استفاده درست از هر نعمت است؟

بله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group