وقتی قرآن مثال اقوامی رو که دچار عذاب شدن میزنه آیا نحوه عذاب و نوع گناه اون قوم با هم ارتباط داره؟ یا نه کلا چون گناه میکردن عذاب شدن

بحث عذابها بسیار گسترده و پیچیده ست. هم به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم میشه هم در اثر اعمال مختلف ، عذابهای مختلف و مرتبطی وجود داره و هم اینکه عذابهای عمومی در کار هست.

به غیر از آیات قرآن، روایاتی هم در این زمینه داریم که به عذابهای فردی

عذابهای جمعی و اجتماعی در گستره های چند نفره. گروهی. شهر.منطقه . جهانی اشاره داره

عذابهای عمومی و فراگیر

عذابهای مخصوص اعمالی خاص،

تصریح میکنن

میشه راجع به عذابهای عمومی توضیح بفرمایید

عذابهایی که بر اثر کارهای بد و بدون توجه به انجام دهندگان و زمان و مکان و دیگر ویژگیها نازل میشه و همه گیر هست. مثل این میمونه که از پیچیدگی و پیوستگی گناهان مختلف، فرد یا جامعه دچار سبک زندگی غیر الهی و بلکه ضد الهی شدن و مدام گرفتار عذابهای مختلف میشن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group