کدامیک از تفاسیر روایی قرآن هست، که شما تایید می کنید؟

بحث انتخاب تفسیر بسیار پیچیده و سخته و اساسا اینکه تفسیر صرفا روایی باشه محل اشکاله چون-حتی به صورت ناخواسته- نویسنده و خواننده رو به سمت اخباری گری و تعطیل عقل و فکر سوق میده

تفسیر در درجه اول باید متکی به آیات قرآن و سپس متکی به روایات و اصول عقلی و سیره سلف باشه

ظاهرا تا کنون تفسیر المیزان به نسبت نزدیکتر به این مبانی ست و مابقی هر کدوم ضعف و قوتهای خاصی دارند

اما برای رسیدن به حقیقت باید از مجموع این نگرشها استفاده کرد

نظرتون در مورد تفسیر البرهان، به ویژه کتابی که در مقدمه این تفسیر اومده همین هست؟

تفسیر برهان تفسیر خوبیه اما مباحثی که اشاره کردم و موارد دیگه ای در خصوصش مطرحه.

این بدین معنا نیست که نباید استفاده کنیم. بلکه هم باید از این تفسیر و دیگر تفاسیر روائی استفاده کنیم همین که بدونیم برای رسیدن به حقیقت و گرفتار نشدن در دام اخباری گری می بایست به مباحث عقلی هم توجه کنیم و همچنین به سیر تفسیر و نظرات مختلف در طول دوره اسلام خصوصا تفاسیر صحابی و طبقات اول دقت کنیم.

البته اینها توصیه برای اهل فن هست و برای مطالعه عمومی چنین امکانی فراهم نیست و استفاده از شرحها و توضیحاتی که بر تفسیر المیزان نوشته شده یا تلخیص هایی که وجود داره و همچنین مباحثی که آقای قرائتی بیان میکنند که کاربردی هست، بهترین توصیه ست

تفسیر تسنيم چطورهست؟

فرقی نمیکنه. همانند مابقی تفاسیر مشمول توضیحاتی که دادم هست

تفاسیر روایی خیلی لذت بخش هستن

کلا اخباری گری و تعطیل کردن تفکر و تعقل، لذت بخشه

به همین دلیل خطرناکه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group