منظور از عمل صالح در قرآن چیست؟

عمل صالح از2 بخش تشکیل شده. عمل و صالح

عمل در فارسی به کار با اراده و اختیار و هدفمند گفته میشه و صالح هم یعنی شایسته. شایسته مرتبه ای بالاتر از "بایسته" است در واقع عمل صالح انجام کاری صحیح و بدون عیب و با اختیار است.

پس نخستین نتیجه ای که از همین ظاهر عبارت میگیریم اینه که شرط و رکن اصلی و اول عمل صالح، "نیت" صحیح است.

رکن دوم "مداومت "است که باز هم به ریشه معنایی عمل برمیگرده چون عمل به کاری گفته میشه که تداوم داشته باشه و دفعتی نباشه

رکن سوم هم که از مجموع معانی کلمه عمل بدست میاد اینه که عمل، کاری ست که بر اساس "تفکر" و با هدف خاص انجام میشه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group