منظور از "قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا" درآیات قرآن چیست؟

بحث تقدیر و اندازه ی گیزی بارها در قرآن کریم اومده و خداوند متعال برای هر چیز - من جمله رزق- اندازه ای تعیین کرده که کم و زیاد نخواهد شد.

بحث مهم قضا و قدر هم بر همین اساس مطرح شده که از مبانی و عقاید مهم ماست.

به زبان ساده این اصل به دنبال تبیین این مسئله است که نظم و مدیریت الهی بطور دقیق و با ریزترین و ظریفترین مقیاس ها بر همه چیز احاطه داره و هیچ اتفاقی در زیادی و نقصان بدون اراده و اذن او اتفاق نمیفته. حتی در جائی که خداوند وعده داده بدون حساب به کسی نعمت خواهد داد باز هم به معنای بی نظمی و نداشتن قدر و اندازه نیست و همه چیز بر اساس یک نظم و دقت خاص الهی مقدر شده

در جایی که عرضه خواسته های برحق و نیازهای حقیقی و نه توهمی ،به درگاه خدا بی پاسخ می مونه، برمیگرده به همین موضوع یا چیزه دیگری هم ممکنه دخیل باشه؟

قضا و قدر در واقع 2 نوع هستند که در برخی روایات و بیان علما بهش اشاره شده

یکی قطعی و تغییر ناپذیر

دیگری با دعا و برخی اعمال مثل صدقه قابل تغییر

حاجات اصلی و نیازهای اساسی انسان جزو مواردی ست که با دعا و از راههای صحیح قابل دریافته و اگر مانعی هم بر سر راهش باشه با دعا برطرف میشه. یعنی جزو اونهایی ست که تغییر پذیرند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group