این درسته که جهنمیان بواسطه عذاب پاک و تزکیه میشن و به تدریج تکامل پیدا میکنن؟

در یک تقسیم بندی، جهنمیان به دو دسته اصلی تقسیم میشن. اول کسانی که برای همیشه در جهنم باقی خواهند ماند و دسته دوم کسانی که امکان قرار گرفتن در زمره شفاعت شوندگان رو دارند.

نتیجتا گروه دوم به نسبت اعمال بد و جایگاه و طبقه ای که ساکن هستند، مشمول رحمت الهی میشن و از آتش نجات پیدا خواهند کرد و دسته اول الی الابد در آتش باقی خواهند ماند که البته انگشت شمار هستند.

این انتقال بصورت تدریجی هست؟ یعنی مثلا از طبقه سوم به دوم و بعد اول؟ واینکه در این انتقال هر بار مرگ اتفاق می افته؟

یکی از وجوه و معانی جهنم، از بین رفتن و نبودن زمان هست یعنی حقیقت زندگی، زمانه و نبودش مرگ و مساوی با جهنم، بنابراین برای نجات از جهنم نیاز به زمان هست...بنابراین کسانی که امکان برخورداری از شفاعت رو دارند به تدریج از نیستی به هستی وارد میشن.

در جهنم برای کسانی که مخلد در آتش هستند، زندگی وجود نداره، همچنان که مرگ وجود نداره و در واقع این حالت بینابینی، حقیقت عذابه اما برای افرادی که امکان برخورداری از شفاعت دارند در جریان معذب شدن، رفته رفته کفه زندگی بر مرگ میچربه تا فرد بتونه از طبقات زیرین به طبقات بالاتر بیاد و نهایتا نجات پیدا بکنه. بنابراین مرگی وجود نداره.

دسته اول شامل چه کسانی می شود؟

دشمنان خدا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group