آیا ارواح کلیه مردگان پس از مرگ به عالم ارواح انسانی میروند؟ یا تنها کسانی بالا میروند که دارای حداقلی از صلاحیت های هم سنخ با عالم روح را داشته باشند؟ زیرا جایگاه روح بالاتر از عالم جن و ملک است ، لذا باید روحی که بالاتر میرود سطحش از آندو برتر شده باشد. آیا این تحلیل درست است؟

یک عالم روح داریم که در طبقات عالم قرار داره

یک تعبیری هم بطور تسامحی استفاده میشه تحت عنوان عالم ارواح که منظور عالمی ست که "تعلق ارواح" به اجسام رو نشون میده. در واقع این عالم همون عالم نفوس هست که بر اساس روحانیت جسم در دنیا طبقه بندی شده و هرکس معنوی تر و روحانی تر زندگی کرده، پس از مرگ، نفسش در طبقه بالاتری قرار میگیره. به علت گستردگی این عالم و همچنین تعدد نفرات انسان، طبقات عالم نفس یا همان برزخ، بین زمین تا آسمان و در قالب 7 عالم یا 7 طبقه و رتبه ست که برخی حتی پائین تر از حیوانات و گیاهان و جمادات هستند و برخی هم رده اینها و برخی هم بالاتر و نهایتا اقلیتی از نفوس انسانی ست که از ملائک بالاترند.

در رتبه بندی ارواح ، ملائکه در طبقه چهارم قرار دارند و نفوسی از انسانها قادر به رفتن تا طبقات فوق 4 هستند که صاحب نفس مطمئنه باشند که خود سه مرتبه دارند

طبقه پنجم صاحبان نفس مطمئنه

طبقه ششم صاحبان نفس راضیه

طبقه هفتم صاحبان نفس مرضیه

مابقی نفوس انسانی و همچنین نفوس اجنه، مادون این طبقه ملائک هستند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group