لطفا در رابطه با برقراری ارتباط روح و جسم یک انسان توضیح بفرمایید.

ایا روح هست که جسم را به حرکت در می آورد؟

آیا روح به قسمت خاصی از بدن انسان دمیده میشود یا به تمام قسمتهای بدن به صورت مساوی گسترده شده؟

اولا روح مادی نیست که شبیه جسم رفتار کنه بلکه مجرد و معنوی ست لذا ویژگیهای خاص و غیر حسی و غیر مادی داره

ثانیا وقتی گفته میشه روح در جسم دمیده شد به این معنا نیست که یک چیزی بود و یک چیز دیگر به آن اضافه شد و حالا دو تا شدند! خیر اینطور نیست! به عنوان مثال ملموس و واضح میتوان به جریان برق اشاره کرد که وقتی از طریق سیم با به صورت بی سیم وارد کی دستگاه یا لامپ میشود، واقعا یک چیز جدید به لامپ اضافه نمیگردد بلکه لامپ بدون مصرفِ ناقص، کارآمد میگردد.

همانطور که صحیح نیست بگوئیم برق در کجای لامپ یا دستگاه وجود یا حضور دارد، در خصوص روح هم نمیتوان گفت از کجای جسم وارد یا خارج میشود و کجای جسم هست یا نیست بلکه صحیح این است که درباره تعلقِ روح صحبت کنیم . یعنی آنچه ما از ارتباط روح با جسم میگوئیم و میشنویم در واقع بحث از تعلق گرفتن روح به جسم است که همه ذرات آن را تسخیر میکند و یکی میشوند!

ثالثا وقتی در جسمی روح دمیده میشود، بلافاصله موجود دیگری به وجود می آید و دیگر جسم به تنهایی یا روح و جسم در کار نیست بلکه یک موجود کامل و زنده است که نمیتوان جسم و روح را در آن از هم تفکیک کرد یا یکی از آنها را به تنهایی نشان داد.

رابعا روح همانند دیگر مخلوقات، دارای مراتبی است که به علتهای مختلف و متعددی، هر مرتبه به یک موجود تعلق میگیرد. باز هم به عنوان مثال، برق سه فاز. برق تک فاز. برق دی سی...

البته باید توجه داشت، هر مرتبه ی بالاتری از روح قطعا مرتبه پایین تر را در خود دارد و بسته به شرایطی خاص ممکن است میزان تعلق کم شده و مرتبه پایین تری از روح باقی بماند.

در کل سه مرتبه برای روح متصور است

گیاهان (نباتی)کمترین مرتبه از روح را دارند و به عبارت دقیق تر، کمترین تعلق روح به گیاهان است/ شاخصه این مرتبه صرفا زنده بودن است

جانوران(حیوانی) در مرتبه بعدی قرار داشته و روح تعلق بیشتری به آنها پیدا میکند/ شاخصه ایم مرتبه زنده بودن به اضاقه حرکت و اراده است.

انسان (انسانی) که روح در جمیع مراتب به آن تعلق میگیرد/ شاخصه این مرتبه زنده بودن، حرکت، اراده به اضافه عقل است.

فلاسفه و عرفا مرتبه ی دیگری هم برای روح بر میشمرند به نام روح بخاری که امروزه به آن "روان" می گوئیم. یعنی نرم افزار جسم و بدن

*** البته روح در اشیاء و جمادات هم موجود است و به آنها هم در مرتبه ای خاص تعلق میگیرد که توضیحات خاص خودش را دارد. برخی روح انسانی و جانورای را واحد و روح جمادی را مرتبه اول میدانند و برخی نظرات دیگری دارند...

*** با این توضیحات مقدماتی مشخص شد یک انسان بسته به عوامل متعدد مادی و معنوی ممکن است از همه مراتب روح برخوردار باشد یا صرفا یک یا بعضی از مراتب را داشته باشد. *گاهی یک انسان فقط زنده است و در افکار و اعمالش هیچ اختیاری ندارد- چه مادی مثل مرگهای خاص چه معنوی مثل انسانهای بی ایمان و بی هویت-

*گاهی یک انسان هم زنده است هم برای خوردن و خوابیدن و ... مابقی کارها جز تفکر، تصمیم سازی میکند و بر اساس اراده خود این کارهای معمول را انجام میدهد.

* گاهی هم انسانی هست که فراتر از زنده بودن و انجام کارهای ارادی زندگی، اهل تفکر است! وجود این تفکر نشانه برخورداری او از مرتبه ی بالاتری از روح است!

*** البته همه این مراتب سه گانه خود مراتب دیگری دارند!

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group