-انسان بافکرکردن به خود می تواند برخود تسلط پیدا کند.

-مستحبات سپری است برای محافظت از واجبات.

شیطان برای فریب دادن انسان اول سعی می کند اورا از انجام مستحبات بازدارد.اما اگر مستحبات نباشند شیطان همان اول سعی در بازداشتن انسان از واجبات می کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group