بحث عرضه عقاید،محاسبه اعمال واولویت بندی حاجات باید همزمان باهم باشه یا به ترتیب خاصی هست؟

بستگی به ظرفیت و معرفت فرد و همچنین میزان نظم و محاسبه در زندگی داره اما عرضه عقاید بالاتر از محاسبه اعماله و پایین تر از اون اولویت بندی حاجاته

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group