آیا همه انسان ها هر دو اجل( حتمی ومعلق ) را دارند؟وآیا اجل حتمی هم ممکن است بر اثر علل وعواملی به تاخیر بیفتد؟

البته سوال اشتباه یا غیر دقیقه چون "اجل" به معنای آخرین زمان و به عبارتی مرگ است. در واقع مرگ صرفا حتمی است و بطور دقیق برای هرکس مشخص شده است اما وقتی در اثر عوامل دیگر و توسط خود انسان، زودتر فرامیرسد به آن اجل معلق گفته میشود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group