ممکنه در مورد این آیه (یوم ندعو کل اناس به امامهم) و این تفسیر که این آیه مرتبط با اسما الهی میشود و هر امامی ماموریت ویژه دارد و هر شخصی متعلق به امت یک امام هست و باید این ارتباط را بداند، توضیح بفرمایید.

منظور از "امام" در این آیه شریفه همین پیشوا و رهبر است که در طول تاریخ همه انسانها در امور کلی و جزئی پیرو افراد مختلفی- چه حق چه باطل- بوده اند. در این آیه شریفه این اصل کلی را بیان میکند چه چون زندگی انسانی، اجتماعی ست و انسانها ناگزیر به پیروی از یک بزرگ و پیشرو هستند لذا در قیامت نیز محاسبه اعمالشان بر اساس جایگاه رهبر و امامشان است. آنها که امامشان بر حق بوده است اهل نجات و آنها که امام و پیشوایشان باطل بوده است جهنمی هستند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group