حکم رقص خانمها در مجالس عروسی زنانه و بدون حضور نامحرم و همینطور شرکت کردن در این مجالس چیه؟

اگر به همراه حرام دیگه ای نباشه و موجب مفسده نشه و همچنین بخاطر رقص، مجلس تغییر ماهیت پیدا نکنه، جایزه وگرنه حرامه.

برای مرد هم در هر صورت حرامه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group