ه‍یأتی رو میشناسم که سازنده اش شرکت داره، حق و حقوق کارگراشو خوب نمیده و اینکه مراسمش ریاست.دوست ندارم برم تو این مسجد و حسینیه آیا اشکالی داره؟تشکردرضمن روز عرفه به کارگراش مرخصی نداد برن دعا، گفتن درصورتی یه شیفت قبول میکنیم که حتما همگی بیان هیأت ما.

متاسفانه برخیهامون بدنبال ظاهرسازی هستیم و وظایف اصلی رو انجام نمیدیم. قطعا عزاداری و برقراری مجلس با حق الناس جمع نمیشه و اولویت و اصل پرداخت حقوق مردمه.

با اینحال شما به این علت از شرکت در مراسم عزاداری محروم نشید و جای دیگه شرکت کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group