فرقه هایی هستند بنام چند امامی همچو فرقه اسماعیلیه. اینکه امام رضا علیه السلام در نیشابور فرمودند در راستای جمله ولایت و علی بن ابیطالب حصنی.....و در آخر روایت افزودند ب شرطها و شروطها و انا من شروطها. آیه پذیرفتن امام رضا ب امامت .آیا تکمیل دهنده ولایت چهار امام بعدی هست؟و آیا شیعه حساب میشوند؟

خیر

پذیرفتن امامت امام رضا علیه السلام برای واقفیها در امام کاظم علیه السلام بود. تقریبا بعد از شهادت همه ائمه چنین گروههایی بودند و در آخرین ائمه بیشتر و واضحتر عمل میکردند.

تنها کسانی که هر 12 امام را به عنوان جانشینان پیامبر قبول داشته باشند و پیرو امام دوازدهم که زنده اند باشند، از واقفی ها متمایزند و مابقی به نحوی واقفی محسوب میشن

من شنیده بودم ۸ امامی و ۹ امامی نداریم... و هر شیعه ای که ۸ امام رو قبول داره قطعا ۱۲ امامی هست!!

این رو تایید نمی فرمایید؟

این مطلب مربوط به همان زمان هست و از امام جواد تا حضرت حجت رو بنی الرضا هم میگویند اما در زمان حاضر نادیده گرفتن جایگاه امام حی، عملا عده ای واقفی ایجاد کرده که در ظاهر شبیه واقفیهای تاریخی نیستند و در زبان به هر 12 امام اعتقاد دارند اما التزامی وجود نداره. این اتفاق خصوصا درباره امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام و امام علی علیه السلام بروز پیدا کرده که انحراف از حق محسوب میشه.

مثلا اگر قرار باشد کسی را واسطه ارتباط با خدا قرار دهیم قطعا امام عصر است که حی و امام زمان ماست اما میبینیم که خیلی ها اصلا چنین باوری ندارند.

البته این ضعف و انحراف اعتقادی صرفا درباره توجه به امام عصر نیست بلکه در خصوص مابقی ائمه هم هست. انگار مابقی ائمه ولی خدا و حجت خدا نبوده و نیستند!

اینها همه مصادیق واقفی بودنه اما نه در ظاهر بلکه در باطن و عمل!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group