اینکه در توضیح بزرگان هست ک با انجام اعمالی جنازه انسان بعد از مرگ در قبر سالم میماند.همچو برخی از شهدای معروف و یا شیخ صدوق.من شنیدم یکی از اعمالی ک انسان ب این مرحله از پاکی میرسد مداومت دائم بر غسل جمعه ست. لطف کنید توضیحی در این باب بدید ک چه اعمال و افکاری برای این کار لازم هست؟

البته سالم موندن بدن بعد از مرگ یکی از کرامات اولیاء خداست اما در روایات اثر وضعی برخی اعمال، نپوسیدن بدن در قبر ذکر شده؛ از جمله:

مداومت بر غسل جمعه

ساخت و نگهداشت مسجد

شهادت در راه خدا

باید توجه داشت به هر میزان که فرد مومن روح رو بر جسمش مسلط کنه و از دنیا طلبی فاصله بگیره به همان اندازه به زندگی حقیقی دست پیدا میکنه و طبعا جسمش هم به همان اندازه از آفات و آسیبهای عادی زمین و خاک مصون میمونه. بنابر همین توضیح مختصر، در نمونه های متعدد تاریخی هم از مصادیق 3 عنوانی که ذکر شد هست هم ابدان مطهره بزرگان و خوبانی که از دنیازدگی به دور بودن و راه تقوا رو با صداقت طی نمودن.

البته گرچه این قبیل آثار و کرامات مهم و مایه مباهات مومن است اما نباید به عنوان هدف تلقی بشه و کارها رو باید به عنوان وظیفه و کسب رضایت خدا انجام داد و نتیجه با اوست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group