امروزه همت متفکران و طراحان و تولیدکنندگان محصولات فکری ، فرهنگی و صنعتی بیش از پیش معطوف ارتقای کیفی تولیدات خود است و برای حصول این مطلوب تلاش انها بر دو محور اساسی معطوف است اول پرداختن به محتوای محصول و افزایش کارآمدی ان دوم زیبا سازی و چشم نوازی تولیدات فکری ، فرهنگی و صنعتی

تحقیقات امروزین در حوزه های مختلف علم و فن و تجربه بر مبنای دسترسی به مواد اولیه عالی ، به صرفه و پر بازده است تا چرخه تولید به روانی گردش کرده و محصولات کیفی ، قابل ارتقا و بازیافت و همچنین خوش منظر را به بازار عرضه شود

.

اگر چه در ظاهر همه ی این تلاشهای علمی و فنی در گروه های - مراکز پژوهشی و کارگاه های تولیدی - کوچک و نا پیوسته و حتی بی ارتباط با هم انجام میگیرد اما انچه جلب توجه میکند یکپارچگی در امر طراحی و تولید همه محصولات فکری و فرهنگی و حتی صنعتی امروز دنیاست و این بدان معناست که مدیریتی فراگیر و البته نامرئی این جریان یکسویه را هدایت میکند .


در بخشی از این " فرایند پیشرفتگی " بشر علم رهبری یا مدیریت خودنمایی خاصی دارد و گویی آن مدیریت پنهانِ جهانی بجای تسلط بر یکایک مراکز علمی و صنعتی پراکنده در سراسر دنیا تلاش خود را به هدایت این بخش مهم و راهبردی معطوف نموده است و در بخشی دیگر که از نظر اهمیت هم طراز بخش نخست است سعی مدیریت نامرئی جهانی بر دومین رکن ارتقا بخشی یعنی زیبا سازی و چشم نوازی همه ی تولیدات فکری ، فرهنگی و صنعتی متمرکز گردیده که بی شک این بخش دوم که گستردگی و پراکندگی زاید الوصفی نیز دارد رسانه ها می باشند .


بنابر آنچه که گذشت در یافتیم امروزه ارتقای سطح کیفی هر آنچه برای رفاه روانی و جسمانی انسان به بازار مصرف عرضه میگردد مدیون توجه به دو رکن اساسی تولیدات بشری یعنی محتوا و ظاهر آنها می باشد و هماهنگی خاصی که بین همه تولیدات بشری در حوزه های فکر و اندیشه ، علم و ادب ، فن آوری و صنعت به چشم می خورد محصول مدیریتی نامرئی بر این چرخه عظیم و به ظاهر پراکنده و از هم گسیخته می باشد .


و همچنین دریافتیم مدیریت پنهان جهان امروز با تسلط بر دو مرکز اصلی علم مدیریت و صنعت رسانه ، هدایت همه تولیدات بشری را ایجاد نموده است .


البته گرچه در بخشهای مختلف علمی و صنعتی مراکز متعدد مدیریتی و رسانه یی حضور دارند اما خواسته یا نا خواسته همه ی این بخشهای کوچک و نا پیوسته بواسطه ی نظریات رایج علمی و روشهای مرسوم تجربی و فنی ، وامدار مراکزی بزرگتر از خود می باشند و این سلسله تا رسیدن به مرکزی خاص در مدیریت و اطلاع رسانی که کاملا در تسلط مدیریت نامرئی جهان است ، به هم پیوسته می باشد .