دعاي عظم البلاء* دعايي است كه امام زمان ( عج ) مي خواند و تشريح شرايط حاكم بر آخرالزمان است و حضرت در اين دعا مي خواهد كه شرايط اصلاح شود . اين زمان همين اوضاع حاكم است شايد در هيچ زماني شرايط اينقدر شيبه به آنچه كه دراين دعا آمده است نباشد .

در تفسير اين دعا بايد گفت كه  . . .

اينها همه مواردي است كه در آخرالزمان به كار مي رود و بايد از آن استفاده كرد . ابتدا مصاديق دروني و مفهوم كلي بيان مي شود و بعد به جزييات مي رسد . اينكه حلال را از حرام تفكيك كنيم هر چيز ي را نشنويم هر حرفي را نگوييم مواظب اعمال خود باشيم.

جوانان ما از اين شاخه به آن شاخه نپرند و اگر خطا كردند باز گردند به اين گفته ها كه جوان جايز الخطاست وقعي ننهند اين همان بيماري هست كه در آخرالزمان مردم به آن گرفتار مي شوند .براي زنان ما حيا و عفت طلب مي شود . تا زن محجوب تر باشد و حفظ حرمت وي بيشتر شود.

 در هر حال راه حق از خورشيد در آسمان روشن تر است ونبايد شك كرد . چه در زمان ائمه و چه در حال حاضر نمي شود چهره معصومين را تاريك كرد و رويش را غبار انداخت اينكه مي گويند ما نمي دانيم اسلام چه مي گويد دروغ محض است . نه در جزييات و نه در كليات . در امور تخصصي مي توان از مجتهدان بپرسيم و حكم يك موضوع را بدانيم و در كليات هم كه مشخص است .

اين لازم نيست كه آدمي تعداد زيادي كتب عرفاني بخواند و يا حوزه برود يا درس خاصي را تحصيل كند فقط لازم است از ديد همگان به خود نظاره كنيم تا به معرفت كامل برسيم . پيدا كردن ارتباط همه اعمال ديني و غير ديني ما با امام زمان ( عج ) در وجود ما قرار داده شده است و ما فقط بايد آن را پيدا كنيم . نه اينكه بخواهيم ارتباط آن را پيدا كنيم . اين ارتباط وجود دارد و سر رشته آن هم به دست مولاي ماست . هر كس كه به اين معرفت نرسد اگر بميرد با مرگ جاهلي مرده است . اين معرفت مراتب دارد و مرحله به مرحله بايد پيش رفت و از خود شناسي تا خداشناسي سيرش به طول مي انجامد .

 

والسلام

*بسم الله الرحمن الرحيم


اَ للّهُمَّ ارَْزُقْنا تَوْفيقَ الطّاعَةِ ، وَ بُعْدَ الْمَعْـصِيَةِ، وَ صِدْقَ النِّيَّةِ ، وَ عِرْفانَ الْحُرْمَةِ ، وَ اَكْرِمْنا بِالْهُدي وَ الْاِسْتِقامَةِ ، َو سَدِّدْ اَ لْسِنَتَنا بِالصَّوابِ وَ الْحِكْمَةِ ، وَ امْلَاْ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ ، وَ طَّهِّرْ بُُطُونَنا مِنَ الْحَرامِ وَ الشُّبْهَةِ ، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَ اكْفُفْ اَيْدِيَنا عَنِ الظُّلْمِ وَ السَّرِقَةِ ، وَاغْضُضْ اَبْصارَنا عَنِ الْفُجُورِ وَ الْخِيانَةِ ، وَاسْدُدْ اَسْماعَنا عَنِ اللَّغْوِ وَ الْغيبَةِ ، وَ تَفَضَّلْ عَلي عُلَمآئِنا بِالزُّهدِ وَ النَّصيحَةِ ، وَ عَلَي الْمُتَعَـلِّمِينَ بِا لْجَهْدِ وَ الرَّغْبَةِ ، وَ عَلَي الْمُسْتَمِعينَ بِالْاِتِّباعِ وَ الَْمَوْعِظَةِ ، وَ عَلي مَرْضَي الْمُسْلِمينَ بِالشِّفآءِ وَ الرّاحَةِ ، وَ عَلي مَوْتاهُمْ بِالرَّاْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ ، وَ عَلي مَشايِخِنا بِالْوَقارِ َو السَّكينَةِ ، وَ عَلي الشَّبابِ بِالْاِنابَةِ وَ التَّوْبَةِ ، وَ عَلَي النِّسآءِ بِالْحَيآءِ وَ الْعِفَّةِ ، وَ عَلَي الْاَغْنِيآءِ بِالتَّواضُعِ وَ السَّعَةِ ، وَ عَلَي الْفُقَرآءِ بِالصَّبْرِ وَ الْقِناعَةِ ، وَ عَلَي الُغزاةِ بِالنَّصْرِ وَ الْغَلَبَةِ ، وَ عَلَي الْاُسَرآءِ بِالْخَلاصِ وَ الرّاحَةِ ، وَ عَلَي الْاُمَرآءِ بِالْعَدْلِ وَ الشَّفَقَةِ ، وَ عَلَي الرَّعِيَّةِ بِالْاِنْصافِ وَ حُسْنِ السّيرَةِ ، وَ بارِكْ لِلْحُجّاجِ وَ الزُّوّارِ فيِ الزّادِ وَ النَّفَقَةِ ، وَاقْضِ ما اَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ ِمنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ، بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ .


بار خدايا روزي كن مارا توفيق طاعت و دوري از نافرماني و نيت پاك و حرمت گذاري .وگرامي دار ما را به رهجويي و استقامت و بگردان زبان مارا به درستگويي و حكمت و پر كن دلهاي ما را به دانش و معرفت و پاك دار شكم مارا از حرام و شبهنـاك و باز دار دست ما را از ستم و دزدي و بر هم نه چشمهاي مارا از هرزگي و خيانت ببند گوشهاي ما را از سخن بيهوده و بدگويي و تفضل كن بر علماما به زهد و خير خواهي و بر دانش آموزان به كوشش شوق و بر شنوندگان به پيروي و پندگيري و بر بيماران مسلمانان به درمان و آسايش و بر مردگانشان به مهرباني و دلجويي و بر پيرمردان ما به وقار و سنگيني و بر جوانان بازگشت و توبه و بر زنان به شرم و پارسائي و بر توانگران به تواضع و بخشش كردن و بر فقيران به شكيبايي و قناعت و بر جنگجويان به ياري و پيروزي و بر اسيران به رهايي و آسودگي و بر اميران به عدل و مهرورزي و بر رعيت به انصاف و خوش رفتاري و بركت ده به حاجيان و زواران در توشه و هزينه و به انجام رسان آنچه واجب كردي برايشان از حج و عمره به فضل و رحمت خود يا ارحم الراحمين

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group