خلاصه سخنرانی شب پنجم محرم 96 توسط استاد سیدمهدی طباطبایی با موضوع: حیاء
1- اولین موردی که از نشانه های حیاء گفتیم کنترل چشم ونگاه بود و همچنین کنترل گفتار وزبان را گفتیم همچنین حیاء کنترل کننده خواسته های انسان و دفاع او از خطرها و ناملایمات است.
2- یکی دیگر از موردهایی که حیاء را از بین می برد و خودش نشانه بی حیایی است طمع است. انسانها ذاتاً طمع کار هستند و نیاز دارند آن را مدیریت کنند. اگر انسان ها طمع نداشته باشند از گرسنگی می میرند اما اگر جلوی طمع را نگیرد و مدیریت نکند، یک جور دیگری می میرد، دلش می میرد. بنابراین وقتی داریم محاسبه می کنیم که چقدر حیاء داریم، یکی از چیزهایی که مورد محاسبه قرار می دهیم میزان طمع مان است.
3- منطق انسان ها وقتی مادی باشد تحت تاثیر رسانه ها به همه چیز طمع می کنند، هیات آمده دنبال یک غذای بیشتر. در این حد؛ حتماً لازم نیست طمع در چیزهای بزرگ و پول و مقام و اینها باشد شاید یکی طمعش در حد یک غذای اضافه باشد اگر انسان به چیزی که دارد راضی نباشد، به آن توجه نکند، و فکر کند باید جلوتر برود این می شود طمع، که نشان از بی حیایی است. از بالا که نگاه کنی می بینی خدا می گوید مگر به تو یک وعده غذا نداده ایم که دنبال دومی اش هستی، این بی حیایی، کسی که یک نعمتی دارد ولی بی توجه به آن است و دنبال بیشتر از آن است اولین مشکلش این است که از خدا حیاء نمی کند.
4- اگر یادش باشد که خدا به او روزی رسانده، حد نگه می دارد توی دام طمع نمی افتد. شیطان اگر به این روز افتاد به خاطر طمع بود، آدم و حوا را هم با طمع به این روز انداخت و قابیل هم که برادرش را کشت چون طمع کرد برای ریاست، اما اگر به آن چیزی که خدا به او داده اکتفا می کرد این همه ظلم و فساد ایجاد نمی شد. اگر انسان به طمع گرفتار شود اولین چیز و بیشترین چیزی که از دست می دهد حیاء است.
5- الان حساب کنیم چقدر طمع داریم به همان اندازه حیاء نداریم چقدر طمع در کنترل خودمان است، به همان اندازه حیاء داریم. ممکن است یک خانم محجبه باشد ولی زیاده خواه هم باشد، او یکی از جلوه های حیاء دارد ولی چیزهای دیگر هم است. با یک چیز که انسان آباد نمی شود مجموعه ای از افکار واعمال است چه در خوبی چه در بدی.
6- انسان ممکن است خطا کند نمازش قضا شود اما نباید ناامید شود حالا که این طور شده نمی روم هیات این غلط است همان طور که انسان با یک کار خوب آباد نمی شود با یک کار بد هم که خراب نمی شود راه به این سادگی بسته نمی شود به سمت خدا، اصلاً راه به سمت خدا بسته نمی شود خود طرف نمی رود خدا که به ظالم ترین افراد در طول تاریخ مهلت داده چرا به یک آدم معمولی مثل ما نه بگوید. این نگاه غلط ما است.
7- طمع سنجش حیاست. هر کس میخواهد ببیند که حیای حقیقی دارد یا نه، که به واسطه آن انسان کاملی شود باید ببیند که از طمع ضربه می خورد یا نه، اسیر طمع خودش هست یا نیست هر کس سلیقه اش متفاوت است خواسته هایش متفاوت یکی در لباس، یکی در مقام، یکی در دیدن، یکی در شنیدن، به سرک کشیدن می گویند فضولی، ریشه آن طمع است می خواهد از همه چیز سر در بیاورد همه چیز را میخواهد ببیند و بشنود با کدام ظرفیت اینها را میخواهی ببینی و بشنوی. طرف 15 تا مسئولیت دارد هیچ کدام هم را نمی تواند انجام دهد این طمع است که آن را بیچاره کرده و دیگران را نیز بیچاره می کند.
8- هر جا که ظلم و فسادی است یک عده طمع کردند و حق دیگران را خورده اند و دیگران هم که مظلوم واقع شدند دو دسته هستند، مظلوم دو جور است یک جور بد و یک جور خوب، امام حسین(ع) مظلوم خوب است چون تا لحظه آخر از حق خودش دفاع کرد، تلاش کرد، تسلیم نشد، کشته شد ولی نپذیرفت، ولی یکسری که تعدادشان هم خیلی زیاد است مظلوم بد هستند چون توی سرشان می زنند ولی مقاومت نمی کنند حرام به او می دهند ولی نه نمی گوید الان این مورد ظلم واقع شده حق انتخاب از او گرفته اند اما این مظلوم بد استدخدا از این دفاع نمی کند این قبل از ظالم جهنم می رود چون زمینه ظلم را فراهم کرده است اگر مقاومت می کرد ظلم برچیده می شد مظلوم بودنش به خاطر یا ترس است یا به خاطر شکمش است. این عدهدمظلومند حق شان هم ضایع شده ولی چیزی تو دست شان نمی گذارند چه مادی چه معنوی. اکثریت مظلوم بد هستند باید ایستاد بهتر از این است که انسانیتش را از دست بدهد. اگر به این نتیجه رسیدید که شغلت درامدت مشکل داره باید عوضش کنید.
9- شیطان همه چیز را بدست گرفته است دیگر نمی شود حرفی زد چه آنان که دیدنی هستند چه آنهایی دیدنی نیستند، همین هیاتی هایی که حرام می خورند و اصرار دارند که راه غلط خودشان را بروند و دیگران را نیز با خودش ببرد چرا آدم باید مانع خیر شود به جای دیگران فکر کند، تصمیم بگیرد چرا فکر می کند خودش آدم و بقیه نیستند خیلی ها هیات می روند ولی اصل را ندارند چرا در مورد حیاء صحبت می کنیم چون اصل است.

10- حر عامل اصلی کربلا بود اما هر وقت که به امام حسین(ع) سلام می دهید اولین نفر بعدش حر است چون حیاء داشت نه به خاطر نماز وروزه اش، آن چیزی که او داشت و بقیه نداشتند حیاء بود. با اینکه فرمانده بود قوی بود ولی هیچ وقت بی حیاء نبود هیچ وقت تو چشم امام نگاه نکرد سرش را بالا نیاورد. آدم باید اصل را داشته باشد الان یک موقع فرعیات آنقدر زیاد می شود که اصل را فراموش می کنند الان کسانی که هیات می آیند بیشتر گرفتار هستند مسائل فرعی برایشان مهمتر شده است الان اگر توانستی یک نماز صبح بدون مستحب بخوانی، نمی توانید، می بینی یک چیزهای فرعی جای اصلی نشسته، اصلاً از سیر خارج شده و متوجه نمی شود خودش را معیار حق میداند با خودش حرفها را مقایسه می کند و می گوید با من نیست اگر غیر از این بود تغییر می کردیم.
11- ما شنونده خوبی هستیم ولی در حد نگه داشتن توی حافظه، که یادمان می رود. به خاطر این هوای آلوده، غذای آلوده، تهجم شیطان دیگر حافظه باقی نمی ماند. مومن نباید چیزی را در آخرالزمان در حافظه اش نگه دارد باید وارد قلبش کند اگر ایمان به آن داشته باشید یادت نمی رود. شب اول قبر نمونه بزرگ است اگر ایمان نداشته باشید و فقط توی حافظه باشد همه چیز از یادت می رود.
12- مرگ مغزی دروغ بزرگ است برای این است که بدنش را تکه و پاره کنند الان مرگی که مرگ الهی باشد خیلی کم است بیشتر به مرگ خودکشی می میرند به خاطر این روغن های آلوده به مرگ تدریجی می میرند اگر تو عرضه نداری خودت را نگه داری شکم خودت را کنترل کنی نمی خواهد دعای فرج بخوانی این روغن ها را پیگیری کن اگر صهیونیستی نبود اکثر کسانی که آنجا کار می کنند بهایی هستند برو تحقیق کن برنجی که می خوری از کجا می آید خودتان را با دست خودتان به هلاکت نیاندازید وگرنه به سمت جهنم می روی. خوب فکر کن برو مطالعه کن باید چشمان را باز کنیم در حال خودکشی نمیریم.
13- امام حسین(ع) شما را می آورد اینجا تا حرف بشنوی شاید که به خودت بیایی. حضرت حتی به شمر که او را می شناخت می خواست کمکش کند آن موقع به ما کمک نمی کند. این که هیات آمدی فکر می کنی آدم خوبی هستی اصلا ربطی ندارد.امام از روی محبت به شمر می گوید ولی آنها هیچ وقت بخشیده نمی شوند خود جهنم هستند شفاعت شامل حال اینها نمی شود فکر نکن که آدن خوبی هستی ولی یک چیزی توی وجودت دیده که تو را آورده اینجا، که بشینی حرف بشنوی خودت را اصلاح کنی. هر کاری که می کنی بفهم و انجام بده وگرنه دینت را از دست می دهی.
14- چرا خودت را اسیر این دکتر و داروها کردی باید مراقب باشید زن و بچه امانت خدا هستند مراقب فرهنگ خانواده ات باش وقتت را صرف چه کاری می کنی ارزش دارد بچه ات این طوری شود الان نگاه کن بچه ها چه کار می کنند چون در نطفه شان جن تاثیر داشته بعد اسمش را می گذارند بیش فعالی یکسری دارو می دهند و به دنبال آن یکسری مریضی دیگر درست می شود.
15- فرعون سیاست داشت هامان علم و قارون پول، با هم متحد شدند مردم بنی اسراییل را زیر پنجه و قدرت خودشان قرار دادند الان هم دارند این کار را می کنند این محصولات تراریخته که صحبتش را می کنند ژن گیاه را با ژن حیوانی قاطی می کنند صفات خوک از طریق ذرت و سویا منتقل شده به انسانها، چرا ذرت مکزیکی یک دفعه کل کشور را گرفته چرا روغن سویا یک دفعه زیاد شد چون ژن خوک در این دو تا استفاده شده خوک اولین صفتش بی غیرتی است بعد از آن مرغ که به او می گویند خوک پرنده ها بعد کسی که می خورد دیگر روی زن خودش غیرت ندارد ولی هر دو تا هیات هم می آیند. ببین چه می دهند که بخوری، اول خودت را حفظ کن. جسم، بعد روان بعد روح، بعد به چیزهای دیگر هم میرسی خدا می رساند. ببین تو چه ظرف هایی غذا می خوری خانم ها اولین ذهنیت شان به ظرف کریستال است تمام ظروف کریستال سرطان زا هستند فریب نخورید تو به سلامتی خودت نگاه کن تفلون خود سرطان است آب را نگاه کن که می خوری سالم هست یا نه، آن نمی شود گریه کنی با این خوراکی ها نمی شود دیگر همه چیز را می بیند حالا حلال و حرامش را کاری ندارم همین که زیاد نی بیند حداقلش این است که خسته می شود دیگر گریه نمی کند.
16- عالم مرزبان دین اسلام است هر دسمنی که بیاید دشمن را می زند و اعلام خطر می کند همان خدایی که این حرفها را به ذهن من می آورد می تواند حرفهای دیگری را به ذهن من بیاورد ولی چه فایده ای دارد اصل همین است که امام حسین چند لحظه قبل از شهادتش گفت شکم تان پر از حرام شده است اگر پر از حرام نباشد بقیه اش حل می شود.
17- الان دنبال مطرح کردن شبهات هستند خوب شان در حلال زادگی شان جای شک هست آن کسی که شبهه را مطرح می کند معاویه است عمروعاص زمان هستند الان 40 سال توی این مملکت ولی فقیه داریم هنوز دارند سوال می کنند اگر غلط بود چطور به اینجا می رسیدیم اگر مدیریت ضعیف بود چطور می توانستیم به اینجا برسیم فساد هست ضعف هست اما ربطی به مسیر وحرکت ندارد اصل حرکت درست است اگر غلط بود این طور پیش نمی رفتیم اصلا شیعه وجود نداشت روضه نبود مسجد با این همه خیرات نبود اما انحراف وجود دارد فساد دارد اما اصل حرکت را نمی شود نادیده گرفت اسم این را نگذار سوال این شبهه است آن را منتشر نکن از این گروه تو گروه دیگر کپی نکن.

18- اندازه محبت امام حسین را نمی شود گفت ولی خیلی دوستت دارد که هر شب می آوردت هیات خدا سما را خیلی دوست دارد که با این حال که خیلی رعایت نمی کنی ولی باز می آیی حیاء که می گوییم این است نمی شد الان شما جای دیگری باشی هر جایی به غیر از هیات پس جواب محبت خدا را بده هیچ چیز از شما نمی خواهد فقط می گوید درست زندگی کن امام آمده که ما را نجات بدهد امان حسین این را می خواهد وگرنه به چیزی نیاز ندارد وگرنه عزتی که امام حسین دارد هیچ کسی توی تاریخ ندارد هیچ کس به اندازه علی عزیز نیست.
19- یک موقع وقت ظهور فرا می رسد نبینیم که صدها سال با امان فاصله داریم آن موقع دیگران نزدیک باشند از شهدای کربلا مسیحی بودند آخرین شهدای کربلا قبل از امام مسیحی بودند یک موقع از جبهه حق می بینی مسیحی و یهودی ها بیشتر دارند دفاع می کنند در قضیه میانمار خارج از کشور اعتراض کردند ولی داخل چی، وقتی حرام وارد زندگی شود این طوری می شود.
20- تو چرا یک حرکتی نمی کنی به جای تبریک تولد به فامیلت بگو از این رب چینی نخور طبیعی بخور هم خودت انجام بده هم به دیگران بگو خطر خیلی زیاد است دشمن گردن کلفت است به این سادگی ها ول کن نیست دلیلش این است که چیزی پیش ماست که ارزش دارد شیعه ایرانی بودن امام زمانی بودن طلاست می خواهند از دستت در بیاورند همه چیز را آلوده کردند همه جا هجمه شده تا مطمئن نشوند که طرف از دین خارج شده است دست بردار نیستند ولی ما قبل از آن فرصت داریم بیدار شویم باید به خودمان بیاییم.
21- در این شبها اگر در زندگی مان چیزی بوده استغفار کنیم خدا از این کار خوشش می آید از خدا بخواه تا کمکت کند این شیوه و سیره پیامبر و اولیاء خدا بوده است آقای بهجت چه کسی حقوق می داده است به امام خمینی چه کسی حقوق داده است اینها از وجوهات هم استفاده شخصی نمی کردند شما دنبال وظیفه ات باش خدا خودش تو را تامین می کند اگر خدای تو ناتوان است دنبالش نرو آن خدا خدای حق نیست امام شیعه اش را تامین می کند چرا ما این کار را که ته آن بهشت است ول کردیم و سراغ راهی رفتیم که ته آن جهنم است.
22- راهش این است که عذرخواهی کنی از امام زمان عذرخواهی کن اگر زندگی ات متحول نشد ولی ما اصرار داریم فهم خودمان را بالاتر از امام جا بزنیم اعتماد کنیم نگو از سن من گذشته شهدای کربلا در این قضیه هم الگو هستند از شش ماهه دارد تا 80 سالگی این دستگاه این جوری است خراب کردیم الان اجازه دادند به هم کمک کنیم از این لحظات استفاده کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group